Forretningsidè

Vi skal sørge for at norsk industri er konkurransedyktig ved at små og store arbeidsoppgaver blir automatisert.

Visjon

Din forlengende arm til nye muligheter. Ansvarlig – kundeorientert – attraktiv samarbeidspartner

Nøkkelverdier

Vilje til lønnsom vekst

Respekt for helhet og mangfold

Langsiktighet og handlekraft