Utstyrsprodusenten Lilaas i Horten har jobbet med automatisering av produksjonen i lengre tid. Der tar nå maskinene ett ekstra skift når de ansatte går hjem. – Målet vårt er å la CNC-maskinene gå flest mulig timer i løpet av året. Dette gjør vi blant annet ved å bruke collaborative roboter, slik at produksjonen kan fortsette…

Les mer

Hør om VERDENS BESTE PALLETERINGSLØSNING En ny generasjon med roboter er på vei inn i norske produksjonsbedrifter. Robotene er fleksible, enkle og menneskevennlige. Vi kaller de for samarbeidende roboter. På webinaret vil du få høre mer om løsningen med roboter for palletering og depalletering, Pally, som Kameleon gruppen og Rocketfarm leverer. Med denne løsningen kan…

Les mer

I den nye læreplanen for videregående skoler som ble innført i høsten 2020 er automatisering og robotisering satt opp som viktige læringsmål, allerede fra Vg1. Dette har ført til at mange videregående skoler har anskaffet seg roboter fra Cobotnor. Med stort hell, skal vi tro tilbakemeldingene fra dem. Oppland, nå Innlandet, har virkelig satset på å følge læringsmålene…

Les mer

– Vi har klart å beholde all produksjon i Norge, mye takket være en økende automatisering og robotisering, sier prosjektleder og dataingeniør Haris Jasarevic, som siden 2017 og etter endt master i robotikk, har hatt ansvar for automatisering, digitalisering og robotisering i produksjonen til Brynild i Fredrikstad. Brynild er en av Norges eldste familieeide bedrifter,…

Les mer

Cobotnor har levert to UR-roboter til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Robotene var utstyrt med gripere, vision-kameraer og kraftsensorer fra Robotiq. De inngår nå som en viktig del i undervisnings- og forskningsarbeidet som foregår på dette universitetet. – Bare én time etter at UR-roboten kom på plass, startet den å produsere. Adm. dir. Håvid…

Les mer

Oppland fylkeskommune, som nå er en del av Innlandet fylkeskommune, har virkelig tatt digitalisering og Industri 4.0 på alvor. Høsten 2019 kjøpte de inn 11 roboter fra Universal Robots til de videregående skolene sine. Skoleroboter fra Universal Robots er en viktig del av den nye læreplanen Innkjøpet av disse skolerobotene er en konsekvens av fagfornyelsen og innføring av…

Les mer