Utstyrsprodusenten Lilaas i Horten har jobbet med automatisering av produksjonen i lengre tid. Der tar nå maskinene ett ekstra skift når de ansatte går hjem. – Målet vårt er å la CNC-maskinene gå flest mulig timer i løpet av året. Dette gjør vi blant annet ved å bruke collaborative roboter, slik at produksjonen kan fortsette…

Les mer

I den nye læreplanen for videregående skoler som ble innført i høsten 2020 er automatisering og robotisering satt opp som viktige læringsmål, allerede fra Vg1. Dette har ført til at mange videregående skoler har anskaffet seg roboter fra Cobotnor. Med stort hell, skal vi tro tilbakemeldingene fra dem. Oppland, nå Innlandet, har virkelig satset på å følge læringsmålene…

Les mer

– Vi har klart å beholde all produksjon i Norge, mye takket være en økende automatisering og robotisering, sier prosjektleder og dataingeniør Haris Jasarevic, som siden 2017 og etter endt master i robotikk, har hatt ansvar for automatisering, digitalisering og robotisering i produksjonen til Brynild i Fredrikstad. Brynild er en av Norges eldste familieeide bedrifter,…

Les mer