Om Kameleon Gruppen

Kameleon gruppen er en ledende leverandør av løsninger innen merking og sporing, etiketter og etikettsystemer og sam­arbeidende roboter.

Våren 2021 ble Cobotnor en del av Kameleon Gruppen. Cobotnor er distributør av samarbeidende roboter fra Universal Robots.

Om Kameleon Gruppen

 • Leverer innovative løsninger innen merking og sporing, etiketter og etikettsystemer og samarbeidende roboter  
 • Selskapet ble etablert i 1999
 • Mer enn 400 kunder hovedsakelig innen næringsmiddel og mekanisk industri, samt utdannings- og forskningsinstitusjoner
 • 28 dyktige og engasjerte ansatte
 • Lokalisert i nytt og topp moderne bygg i Røyken Næringspark i Asker kommune.
 • Gruppen omsatte for 80 millioner i 2020 og opplever stor vekst også i 2021
 • Består av selskapene Kameleon Coding Automation AS, Cobotnor AS og Kameleon Leasing AS

Om Cobotnor

 • Distributør av Universal Robots sine roboter i Norge og tilhørende løsninger
 • Etablert i 2017
 • I samarbeid med våre systemintegratorer har vi levert flere hundre roboter til små, mellomstore og store produksjonsbedrifter og skoler 
 • Eid av Kameleon Gruppen

Om Universal Robots (UR)

 • Verdens ledende produsent av samarbeidende roboter
 • UR sitt mål er å gjøre fordelene ved samarbeidende robotteknologi tilgjengelig for alle virksomheter – både små og store
 • Mer enn 50 000 roboter i arbeid over hele verden
 • Robotene kjennetegnes av unike fordeler som raskt oppsett, fleksibel omstilling, enkel programmering, kort inntjeningstid, sikkerhet og universell tilpasning.
 • UR’s målgruppe er alle bedrifter som har behov for å automatisere repeterende fysiske arbeidsoppgaver på en fleksibel måte.